Notícies de la Unió Europea i del món

Loading...

15/11/2014

UNITAT 4.- LEGISLACIÓ MERCANTIL I FISCAL (2BAH)


La Legislació Mercantil la part del dret que regula l’activitat econòmica que es duu a terme en una empresa. La Legislació Fiscal està formada bàsicament per la Llei General Tributària que estableix el marc legal per al desenvolupament dels diversos tributs i normes tributàries


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECO-2BAH

ECO-1BAH

Laulauenlaseuatinta

A.C.Socarrats

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes